تماس با باغ تالار ونوس

آدرس : فلکه پنجم فردیس به طرف شهرک ناز بعد از پارک تندرستی اولین خروجی قبل از مخابرات باغ تالار ونوس

 

تلفن تماس : 09122651812 – 09102301677 -09125932513

کروکی باغ تالار ونوس