برگزاری مراسم نامزدی

برگزاری مراسم نامزدی

برگزاری مراسم نامزدی پس ازبرگزاری مراسم خواستگاری و موافقت عروس و داماد و خانواده های طرفین، نوبت به برگزاری مراسم نامزدی می شود . برخی مراسم نامزدی را در منزل خود برگزار می کنند که اگر تعداد میهمانان از ۳۰ نفر بیشتر باشد ، دچار دردسر می شوند زیرا پذیرایی از میهمانان ، چیدمان میز […]

ادامه مطلب